dijous, 16 de febrer de 2012

ASSEMBLEA DE MARES I PARES DE L’ESCOLA TORRE BALLDOVINA

El passat dimecres els pares i mares reunits al col·legi Torre Balldovina vam rebre informació detallada de com estan afectant les retallades a l’escola i, per tant, a l’educació dels nostres fills i filles. Sentim ràbia i por davant la situació que se’ns planteja. El nivell acadèmic, que ja era limitat, s’està ressentint greument arran de les retallades a Educació.  
No es tracta només de la supressió de la sisena hora, sinó de moltes altres mesures  restrictives, com ara:  la limitació de les substitucions del professorat en situació de baixa, l’augment emmascarat de la ràtio d’alumnes per professor/a, la  reducció del 38% del pressupost assignat per al funcionament del centre  i molts altres aspectes que empitjoren la qualitat del sistema educatiu.
Vam debatre i  vam prendre consciència de la necessitat de passar a l’acció davant el progressiu deteriorament del nivell educatiu del nostre centre. Volem reivindicar la qualitat de l’ensenyament públic ; ens veiem en l’obligació d’exigir una educació que garanteixi el futur dels nostres fi lls i filles com a ciutadans ben preparats.  Per això vam acordar iniciar mobilitzacions i intentar frenar aquest procés de retallades.
Vam decidir una primera acció: ens concentrarem cada dimarts a la plaça Olimpo, a la sortida del col·le, des de les 16,10 hores i fins a les 16,30 hores, amb samarretes o qualsevol peça de color groc, si és possible. En qualsevol cas, es necessària una participació massiva.  Hem de demostrar que no ens quedarem de braços plegats davant l’amenaça de retallar el futur dels nostres fills i filles. Entre tots els hem d’aturar!

Castella

ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES DE L’ESCOLA TORRE BALLDOVINA


El pasado miércoles padres y madres nos reunimos en el colegio Torre Balldovina y recibimos información detallada de cómo están afectando los recortes al centro y, por lo tanto, a la educación de nuestros hijos e hijas. Sentimos rabia y miedo ante la situación que se nos plantea. El nivel académico, que ya estaba al límite, se está resintiendo gravemente a raíz de los recortes en Educación.

No se trata sólo de la supresión de la sexta hora, sino de otras muchas medidas restrictivas, como por ejemplo: la limitación de las sustituciones del profesorado en situación de baja, el aumento enmascarado de la ratio de alumnos por profesor/a, la reducción del 38% del presupuesto asignado para el funcionamiento del centro y otros muchos aspectos que empeoran la calidad del sistema educativo.

Debatimos y tomamos conciencia de la necesidad de pasar a la acción ante el progresivo deterioro del nivel educativo de nuestro centro. Queremos reivindicar la calidad de la enseñanza pública ; nos vemos en la obligación de exigir una educación que garantice el futuro de nuestros hijos e hijas como ciudadanos preparados. Por eso, acordamos iniciar movilizaciones e intentar frenar este proceso de recortes.

Decidimos una primera acción: concentrarnos cada martes en la plaza Olimpo, a la salida del cole, desde las 16,10 horas y hasta las 16,30 horas, con camisetas o cualquier pieza de color amarillo, si es posible. En cualquier caso, se necesita una participación masiva. Tenemos que demostrar que no nos quedaremos con los brazos cruzados ante la amenaza de recortar el futuro de nuestros hijos e hijas. ¡Tenemos que pararlos todos juntos!

Cap comentari:

Publica un comentari