dilluns, 11 de juny de 2012

Manifest en defensa de la educació pública i de la seva qualitat.

EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA I DE LA SEVA
QUALITAT
Les comunitats educatives de les escoles públiques de la ciutat de
Barcelona, davant les recents mesures que han pres els nostres
governants i que porten a una situació molt greu que repercuteix,
directament, en la QUALITAT DE L’EDUCACIÓ, de la que tant en
parlen davant els mitjans de comunicació, manifestem el nostre
rebuig i la nostra indignació davant les següents mesures:
Reducció de plantilles.
 Disminució de les hores de gestió i coordinació que implica:
- Menys hores d’atenció a les famílies.
- Menys tutories individualitzades.
- Menys hores de planificació i programació.
 Increment de fins a 30 alumnes per aula que comportarà
una atenció menys individualitzada dels nens i nenes, menys
possibilitats de realitzar propostes innovadores...
 No nomenar personal substitut fins l’onzè dia lectiu, per tant
s’hauran de cobrir des de la pròpia escola, sovint a costa de:
- Desmuntar reforços, desdoblaments, tallers,
especialitats...
- Disminuir la bona atenció al grup classe fent
passar un mestre/a diferent cada hora o repartir
els alumnes en diferents aules.
Finalment, també volem manifestar el nostre rebuig per la manera
com es reben darrerament les informacions que afecten a
l’educació: els encarregats de transmetre-les són els presentadors i
locutors de la ràdio i de la TV, en cap cas s’utilitzen els canals
establerts oficialment en el Departament

Cap comentari:

Publica un comentari