divendres, 20 d’abril de 2012

L'ESCOLA ROSSELLÓ PÒRCEL A LES FAMÍLIES


Benvolgudes famílies,

En el darrer Consell Escolar vàrem acordar que seria bo que des de la Direcció del Centre us féssim arribar un petit informe de com ens afecten les RETALLADES que tots i totes patim actualment des de que va començar la crisi financera.

A nivell de centre ens han reduït 10 hores lectives de coordinació
El que significa que de cara al curs vinent perdrem ½ mestre/a.
Aquestes hores les perden:
El responsable de les noves tecnologies (TAC).
La responsable de riscos laborals.
Les coordinadores de cicle.
La responsable de l’aula científica, llengua i cohesió social.


Aquest treball s’ha d’incloure dins de l’horari d’exclusiva (hores no lectives) que són 6 hores setmanals i on actualment fem la següent feina:

Entrevistes amb pares/mares,
Reunions i treball dels cicles.
Treball en equip del nostre Pla Estratègic PMQCE ( Projecte per a la millora de la qualitat del sistema educatiu).
El SEP (Suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu.
Reunions de la mestra de l’aula d’acollida i d’educació especial
amb els diferents cicles.

En resum per realitzar tota aquesta feina el curs vinent haurem d’afegir a aquestes sis hores, tota la feina de coordinació que es feia en les deu hores que ja no tenim.

A nivell econòmic el procés és el següent:

L’any 2009 per despeses de funcionament el Departament  d’Educació en va ingressar 7663,13 €. A l’any següent 2010 ens va ingressar 6893,89 €, vam perdre 769,24€, és a dir, un 10% menys que l’any anterior. Al 2011 vam ingressar 5754,17 € , vam perdre 1139,72 €, és a dir un 16.5% menys que l’any anterior. L’any passat respecte a l’any 2009 havíem perdut 1908,96 €, és a dir un 24,91% menys que l’any 2009.

Enguany no sabem encara que cobrarem, només hem rebut una part del primer quadrimestre No sabem quina part ( ¼,la meitat...?) i la quantitat és 536,11€

Com a treballadors i treballadores als mestres ens han retallat el salari dues vegades un 5,1% al 2011 i ara un 3% del salari anual aplicat a la paga del mes de juny del 2012. El president Mas ha anunciat una nova retallada del 2% addicional a aplicar a la paga
de desembre del 2012.

A aquestes retallades hem d’afegir l’augment d’un 2% de l’IRPF al mes de febrer i l’increment del 2% de l’IVA.

Ens han fet altres retallades que afecten a complements del sou i al pla de pensions que tenim els mestres.

Es per tot això i perquè estem en contra d’una reforma laboral que fa més precàries les condicions de treball i condiciona el futur dels nostres fills/es que la majoria del claustre farem la vaga general del dia 29 de març.

Els alumnes de les classes de P-4 i 3r podran venir a l’escola ja que es seves tutores no s’afegiran a aquesta vaga.

L’escola comptarà amb serveis mínims per tal de resoldre possibles eventualitats.

Cordialment.

Claustre de mestres.

Sta. Coloma de Gramenet, 26 de març de 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari