divendres, 9 de març de 2012

MANIFEST CONTRA LES RETALLADES A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE LA FAPAC

El Departament d’Ensenyament ha anunciat la seva decisió de tancar escoles. En alguns casos de forma immediata i en altres impedint la seva viabilitat de futur a través de no oferir nova matrícula de P3. Ho ha fet al·legant motius demogràfics i amagant la cruesa dels fets amb jocs de paraules. Fent passar com a fusió o integració el que, per sobre de tot, seria una irreparable pèrdua de places públiques, eliminant projectes pedagògics que responen a una necessitat d’atenció educativa i que compten amb la satisfacció de les famílies.
La decisió incompleix l’acord d’elaborar un catàleg d’inversions d’equipaments educatius, incorporat com a compromís en els pressupostos de la Generalitat d’aquest 2012. Seria contrari al sentit d’aquest acord procedir al tancament de centres sense que abans s’elabori aquest estudi i es contrasti les seves dades amb els centres i municipis afectats. Per això, les escoles que patim aquest risc de tancament reclamem que el Departament d’Ensenyament aturi tots els processos anunciats de fusió i d’integració d’escoles i garanteixi la continuïtat de tots el centres amenaçats.
Volem manifestar el nostre rebuig a aquest procés que es reflecteix en :

-La paralització de la construcció de nous centres educatius i de les reformes i ampliacions de centres que ho requereixen. El tancament de centres ja existents amb la conseqüent massificació d’alumnes en altres centres escolars.
-Retallades de plantilles de professorat i substitucions no cobertes que col.lapsen el bon funcionament dels centres.
- Disminució de professionals en els centres -vetlladores, tècniques d’integració social, mediadors/es, traductors/es, etc.
-Disminució de la plantilla dels serveis educatius (equips d’assessorament pedagògic, centres de recursos)
- Tancament de grups de batxillerat i places públiques insuficients de cicles formatius, d’educació de persones adultes i de llars d’infants.
- Reducció de recursos destinats al funcionament dels centres.
Totes aquestes accions estan provocant el deteriorament de l'ensenyament públic.
Per tot això exigim al govern de Catalunya:
- Que no tanqui centres existents que tinguin demanda i que permeti matricular a alumnes de P3 sempre i quan hi hagi famílies interessades en el projecte educatiu de l’escola.
- Que tingui en compte a les famílies i permeti que, els germans pendents d’escolaritzar puguin estudiar amb els grans al centre d’elecció dels pares (reconvertint, si cal alguns centres en escoles cícliques).
- Que incrementi el pressupost per a les despeses de funcionament dels centres públics.
- Que incrementi les plantilles en base a les necessitats reals dels centres.
- Que no tanqui batxillerats ni cicles formatius públics.
- Que substitueixi des del primer dia el professorat de baixa.
- Que no augmenti el nombre d’alumnat per aula.
- Que aposti per l’ensenyament d’idiomes i les TIC.
- Que el desplegament de la LEC no desmunti l’escola pública, ni l’organització democràtica dels centres educatius.
Exigim el dret a l’educació pública, equitativa i de qualitat i demanem una reunió urgent amb la consellera per tractar aquests temes.

Cap comentari:

Publica un comentari