dijous, 22 de març de 2012

PRONUNCIAMENT DE SUPORT A LA VAGA GENERAL 29-MMESA CÍVICA PER LA DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET


Davant les polítiques de retallades socials i supressió de drets dels treballadors i treballadores decretades pel Govern de l’Estat, la Mesa cívica per la defensa dels serveis públics de Santa Coloma de Gramenet:

ACORDEM DONAR EL NOSTRE SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL PER AL PROPER 29 DE MARÇ DE 2012, EXIGINT DEL GOVERN  UN CANVI DE POLÍTICA QUE SUPOSI:

·      La retirada d'una reforma laboral que:


-       No servirà per crear ocupació.
-       No reduirà la dualitat del mercat laboral.
-       Facilita i abarateix l'acomiadament.
-       Reforça el poder empresarial per modificar unilateralment les condicions de treball.
-       Privatitza la gestió de la desocupació.

·      Defensar la negociació col·lectiva com a marc de protecció de les condicions de treball, enfront dels intents d'atribuir a les empreses la capacitat d'incomplir els acords aconseguits de forma unilateral.

·      Defensar els serveis públics i les polítiques socials com a pilars bàsics d’allò que anomenem Estat de benestar. No a les retallades en educació, sanitat, etc.

·      Una nova política fiscal, que reforci l'estructura d'ingressos de l'Estat, recuperant impostos suprimits i apostant per una major recaptació basada en la progressivitat fiscal.

Santa Coloma de Gramenet,  14 de març de 2012

Entitats adherides:

APMA, ASED, AFIFC, Casal de Cuba, Coordinadora de Gent Gran, Coordinadora de Dones, FAPAES, FAVGRAM, CCOO, UGT, ERC, EUiA, IC-V, PCPC i PSC.

Conferència
 Efectes negatius de la reforma laboral

23 de març a les 19:00 h

 Museu Torre Balldovina

 Julia López

 Professora de Relacions Laborals
Universitat Pompeu i Fabra


Castellano

MESA CÍVICA PER LA DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS DE SANTA COLOMA DE GRAMENETPRONUNCIAMIENTO DE APOYO A LA HUELGA GENERAL 29-M

Ante las políticas de recortes sociales y supresión de derechos de los trabajadores y trabajadoras decretadas por el Gobierno del Estado, la Mesa cívica per la defensa dels serveis públics de Santa Coloma de Gramenet:

ACORDAMOS APOYAR LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL PARA EL PRÓXIMO 29 DE MARZO DE 2012, EXIGIENDO DEL GOBIERNO UN CAMBIO DE POLÍTICA QUE SUPONGA:

·      La retirada de una reforma laboral que:

-      No servirá para crear empleo.
-      No reducirá la dualidad del mercado laboral.
-      Facilita y abarata el despido.
-      Refuerza el poder empresarial para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo.
-      Privatiza la gestión del desempleo.

·      Defender la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, frente a los intentos de atribuir a las empresas la capacidad de incumplir los acuerdos alcanzados de forma unilateral.

·      Defender los servicios públicos y las políticas sociales como pilares básicos del llamado Estado de bienestar. No a los recortes en educación, sanidad, etc.

·      Una nueva política fiscal, que refuerce la estructura de ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos y apostando por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal

En Santa Coloma de Gramenet a 14 de marzo de 2012

Entidades adheridas:

APMA, ASED, AFIFC, Casal de Cuba, Coordinadora de Gent Gran, Coordinadora de Dones, FAPAES, FAVGRAM, CCOO, UGT, ERC, EUiA, IC-V, PCPC i PSC.

Conferencia
 Efectos negativos de la reforma laboral

23 de marzo a las 19:00 h

Museu Torre Balldovina

 Julia López

 Profesora de Relaciones Laborales
Universidad Pompeu i Fabra

Cap comentari:

Publica un comentari